แมรี่ยืนกรานว่าเธอต้องการให้ลูกๆ ใช้ชีวิตโดยไม่มีข้อจำกัดในการแสวงหาการศึกษา

แมรี่ยืนกรานว่าเธอต้องการให้ลูกๆ ใช้ชีวิตโดยไม่มีข้อจำกัดในการแสวงหาการศึกษา

“ฉันอยากเห็นลูกสาวของฉันก้าวหน้าในการศึกษาของพวกเขา ฉันอยากให้พวกเขาเป็นนักบิน แพทย์ หรือทำงานในสำนักงาน ฉันแค่ต้องการให้พวกเขามีโอกาสนั้น” นิวยอร์ก 9 กุมภาพันธ์ 2017 – เมื่อพูดถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเด็ก การเริ่มต้นกับเด็กที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสที่สุดไม่เพียงแต่จะถูกต้องในหลักการเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าและใช้งานได้จริงอีกด้วย แนวทางนี้เป็นศูนย์กลางของ

แผนงานปรับปรุงและโครงร่างของแผนยุทธศาสตร์ยูนิเซฟ 

ปี 2561-2564 ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะ

กรรมการบริหารเมื่อวานนี้ในการประชุมภาคปกติครั้งแรกของปี 2560จากแผนปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2564 จะเน้นที่ความเท่าเทียมเป็นตัวเร่งความก้าวหน้าในการปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับเด็กในช่วงสี่ปีข้างหน้า โดยใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบการทำงานระยะยาวเมื่อความไม่เท่าเทียมกันเติบโตขึ้นในหลายประเทศ การปิดช่องว่างระหว่าง

คนรวยและคนจนยังคงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ทุก

วันนี้ เด็กที่ยากจนส่วนใหญ่ของโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เด็กในกลุ่มรายได้ต่ำสุดมีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนมากกว่าเด็กในกลุ่มรายได้สูงสุดห้าเท่า เด็กหลายคนยังอยู่ในความเมตตาของสภาพแวดล้อมของพวกเขา อาศัยอยู่ในบริบทที่เปราะบาง หรือถูกบังคับให้ต้องพลัดถิ่นจากบ้านและชุมชนของพวกเขา และวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ในทศวรรษต่อๆไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมอาจทำให้การอพยพและวิกฤตผู้ลี้ภัย ทั่วโลกรุนแรงขึ้น ตลอดจนภัยธรรมชาติอื่นๆ และการแพร่กระจายของโรค โลกาภิวัตน์และการขยายตัวของเมืองจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในทำนองเดียวกัน แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 มีเป้าหมายเพื่อประนีประนอมกับความท้าทายในปัจจุบันกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการนำเสนอของเขาเกี่ยวกับแผนงานปรับปรุงและโครงร่าง

ของแผนยุทธศาสตร์ใหม่ จอร์จ ลาเรีย-อัดเย รองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล การวิจัย และนโยบายของยูนิเซฟ เน้นย้ำบทเรียนที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งจะรวมเข้ากับ แผนการที่จะเกิดขึ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนและการระดมกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของความสำเร็จในด้านผลลัพธ์หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย และควรได้รับการสนับสนุนต่อไป 

การเสริมสร้างระบบการให้บริการระดับชาติและการปรับปรุงการ

เข้าถึงบริการสำหรับเด็กในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงก็มีความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของเด็กที่ด้อยโอกาสที่สุดเช่นกันเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ซ้าย-ขวา) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารองค์การยูนิเซฟ นิโคลัส พรอน จัสติน ฟอร์ซิธ รองผู้อำนวยการบริหารองค์การยูนิเซฟ และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการบริหารองค์การยูนิเซฟ กิลส์ ฟากนีนู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร

องค์การยูนิเซฟประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 

สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์กแอนโธนี่ เลค ผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟ กล่าวว่า องค์กรจะทำงานอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก

Credit : สล็อตแตกง่าย